אודות

 

בסדרת עבודות זו, "רישום בברזל", מציג זאב עבודות בטכניקה הייחודית לו, שנוצרה מידיעתו את הרישום ומהתשוקה להכנעת הברזל ועיצובו כראות עיניו.naked Violin or violin with nude

החומר מצטמצם לקווי מתאר בלבד, בעובי שישה מילימטר. הוא מכופף ומעקל את הברזל בזהירות, אך בהחלטיות רבה, השומרת על שלמות הקו. האובייקט הפיסולי צומצם לכדי יחסי קו ושטח. זאב יוצר הפשטה וצמצום של הסצנה שלו לכדי קו אחד, הברזל המעוקל במיומנות רבה, יוצר את קווי המתאר של הפסל, ובו בזמן נוצרת תנועה כיווניות והרמוניה.

הפסל יוצר קו רציף שנכפף ומתעקל ויוצא במחול ובמעשה אהבה עם עצמו כמשיכת קולמוס. הדימויים הנוצרים מתאפיינים באמוציונאליות ולעתים עד כדי ארוטיות מעודנת יחד עם זאת, זאב אינו מסתפק בקווי הברזל בלבד. את הפיסול החופשי שלו הוא מחבר במרווחי ברזל למצע עץ, וכך נוצר תבליט מרחף, כחלל נגטיבי, המעניק משחקי אור/צל המועברים מהברזל למצע.

כאשר היצירה מגיעה למקומה הקבוע, אפשר לנתק את הפיסול ממצע העץ ולחברו לקיר, כך היצירה תרחף בחלל החדר.

בשנת 2002 הציג זאב שתי יצירות בטכניקה זו ב"מוזיאון ישראל, ירושלים" במסגרת תערוכה קבוצתית "תמונות מקומיות" שאצרה סוזן לנדאו. לנדאו כינתה את עבודותיו: "פיסול דו מימדי". מאז תערוכה זו הקדיש זאב את עצמו ליצירה עצמה, כשמידי פעם השתתף בתערוכות קבוצתיות. במרס 2011 הציג זאב תערוכת יחיד בגלריה אגוזי בתל אביב.

נורית טל-טנא – אוצרת התערוכה