אופוס לנבל וכינור -102/103 ס"מ

אופוס לנבל וכינור - 102/103 ס"מ